Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü

 

 

      Günümüzde turizm olayının ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan kazandığı önem, her geçen gün artmaktadır. Turizm sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Rekabet koşulları altında, uygun nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılayacak eğitim politikalarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda turizm sektörü konaklama hizmet alanı ülkelerin özel ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler olarak özel planlamalar yapılmaktadır. Ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

      Turizm sektöründe ara elemana ve orta kademe yöneticisine ciddi şekilde ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Ayrıca konaklama hizmetlerine ve seyahat acenteciliği hizmetlerine yönelik, reklâm ve sigorta, oto kiralama, konaklama destek, satış ve satış sonrası hizmetlere paralel hizmetler de düşünüldüğünde bu iş kolunun geniş boyutta dolaylı istihdama yol açtığı da bir gerçektir.

      Konaklama ve seyahat hizmetlerinin MEGEP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

 

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

v  Ön Büro Hizmetleri Personeli

v   Kat Hizmetleri Personeli

v  Eğlence Hizmetleri Elemanı

v   Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu 

v  Rezervasyon Elemanı  

v  Transfer Elemanı

 

 

 

ÖN BÜRO HİZMETLERİ PERSONELİ

 Tanımı;
Konaklama işletmesi prosedürüne uygun olarak konukları karşılama ve uğurlama, etkili ve verimli bir şekilde oda satışı yapma, konuk istek ve şikâyetleriyle ilgilenme, ön büroyla ilgili istatistiki raporları hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip, sorumluluk alan nitelikli kişidir.

Görevleri

v  Konaklama işletmesine gelen misafirleri karşılar, onlara tanıtıcı bilgiler verir,

v  Misafirlere kalacakları oda konusunda açıklamalarda bulunur, gerekirse kalacakları yeri gösterir,

v  Otelde kalmak isteyen misafirler için giriş formu düzenler,

v  Polis defterine misafirlerin kimliği ile ilgili bilgileri yazar ve konaklama belgesi düzenler,

v  Telefonla veya yazı ile alınan başvuruların kayıtlarını tutar, yerlerini ayırır,

v  Konuk odalarına özel emir formlarıyla ikramlar gönderir,

v  Başvuruda bulunan otel misafirlerine tarihi ve turistik yerler, eğlence ve alışveriş yerleri hakkında bilgiler verir,

v  Misafirlerin oda hizmetleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilenir, gerekirse oda değiştirme işlemini yapar,

v  Misafirlere gelen mesajların dağıtımını yapar. Posta ve telgrafları kabul ederek ilgililere ulaştırır,

v  Misafirleri istedikleri saatte uyandırır,

v  Boş ve dolu yatak sayısını tespit ederek yönetime bildirir,

v  Misafirlerin para, kıymetli evrak, değerli eşya vb. emanetlerini saklamak üzere alır ve bunları ilgili formlara kaydeder,

v  Misafir hesaplarını tutar ve faturaları hazırlar,

v  Otelden ayrılan misafirlerin hesaplarını tahsil ederek vezneye yatırır, kasa ile uygunluğunu sağlar,

v  Otelden ayrılırken misafirlerin bagajını odasından aldırtarak bagaj çıkış kayıtlarını tutar.

KAT HİZMETLERİ PERSONELİ

 Tanımı;
Kat hizmetleri departmanında, konaklama tesisi standartlarına uygun kalitede temizlik ve düzeni, kişiye özel hizmetleri, bölümü ile ilgili tüm işlerin yapılmasını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olan sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

 

Görevleri

v   Kat hizmetleri organizasyonunu yapmak

v   Oda hazırlığı yapmak

v   Gün içi hizmetleri yürütmek

v   Çamaşırhane hizmetlerini yürütmek

v  Periyodik temizlik ve bakım hizmetlerini yürütmek

 

EĞLENCE HİZMETLERİ ELEMANI

 

 

Tanımı;

Özel organizasyonlar ve konaklama tesislerindeki eğlencelerde, konukların hoş vakit geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlayan nitelikli meslek elemanıdır. Animatör hizmet vereceği insanların yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar. Daha sonra mekânın olanakları çerçevesinde uygun animasyon programları hazırlar ve uygular.

 

Görevleri

v  Animasyona hazırlık yapmak

v  Konuk memnuniyetini değerlendirmek

v  Sahne çalışmaları ile ilgili ön hazırlık yapmak

v  Müşterinin isteği doğrultusunda kostüm, dekor ve poliçeyi yapmak

v  Eğlence departmanının tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütmek

v  Oyun, spor aktivitesi ve özel organizasyonlar için program hazırlamak

v  Aktivite bütçesi hazırlamak

v  Gösterilerde halk oyunları, klasik dans, latin dans vb. figürlerini kullanmak

v  Oyun aktivitelerini uygulamak

v  Özel organizasyonlar yapmak

v  Müzik yayınları yapmak

v  Ses ve ışık sistemini hazırlamak

 

 

ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU

 

 

Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seyahat acentaları tarafından yerli ve yabancı müşterilere sunulan ürünü oluşturan, ürünün pazarlama faaliyetlerini ve satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.

Görevleri

v  Acente operasyonlarını gerçekleştirmek

v   Konukla iletişim kurmak

v  İş öncesi hazırlık yapmak

v  Dosyalama yapmak

v  Günlük-haftalık tur programları hazırlamak

v  Konukları karşılayıp havaalanı işlemlerine yardımcı olmak

v  Transferler için alınış ve dağıtım saatlerini ayarlamak

v  Transferlerin zamanında gerçekleşmesini sağlamak

v  Tura çıkacak araç ve rehberi belirlemek

v  Tur programı hazırlamak

v  Anadolu kültürünü tanıtmak

v  Bilgisayar paket programlarını kullanmak

 

 

 

REZERVASYON ELEMANI

 

 

Tanımı;

Tur operatöründen gelen rezervasyon taleplerine göre ilgili  işletmelerle bağlantıya geçerek gerekli rezervasyonları yapan, konukların konaklama işletmelerinde rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözme bilgi ve becerisine sahip, en az bir yabancı dili iyi derecede konuşabilen, sorumluluk alan nitelikli kişidir.

 

Görevleri

v  Acente rezervasyon operasyonlarını gerçekleştirmek

v  Gerektiğinde konukla iletişim kurmak

v  İş öncesi hazırlık yapmak

v  Dosyalama yapmak

v  Rezervasyon talep listelerini tur operatöründen almak

v  İlgili  işletmelerle bağlantıya geçerek rezervasyonun yapılmasını sağlamak ve konfirmelerini almak

v  Tamamlanan rezervasyonu tur operatörüne bildirmek

v  Konukların rezervasyon ile ilgili sorunlarını çözmek

v  Konuklama işletmelerinde reklamasyonu engellemek

v  Rezervasyonlar ile ilgili bilgileri operasyon departmanına bildirmek

v  Bilgisayar paket programlarını kullanmak

 

TRANSFER ELEMANI


 

Tanımı;

Geliş transferlerinde misafirleri havaalanında karşılayan, transfer aracına binmelerine yardım eden, misafirlere transfer aracında ülke ve yöre hakkında genel bilgiler veren, misafirleri kalacakları otellere ulaştıran, gidiş transferinde misafirleri otelden alarak, zamanında hava alanına ulaşmalarını sağlayan, sorumluluk alan, nitelikli seyahat acentası personelidir.

Görevleri

v  Konukları geldikleri hava alanından (gar, liman ya da otobüs terminalinden) uygun araçlarla karşılayarak konaklayacakları otellerine götürmek

v  Konaklama sürelerinin bitiminde konukları konakladıkları otellerinden alarak gidiş hava alanına (gar, liman ya da otobüs terminaline) götürmek

v  Transfer yolculuğunun güven içerisinde yapılmasını sağlamak

v  Transfer yolculuğu esnasında, konuklara tatilleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri konular hakkında bilgi vermek

ücretsiz porno